NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

SLUŽBY

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Níže uvedené výkony jsou pouze na objednání.
Výkon Cena
Prohlídka vstupní, periodická, mimořádná, výstupní 700 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 300 Kč
Vydání výpisu expres do 3 pracovních dnů 500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel- 1. vydání 500 Kč
Periodická prohlídka, mimořádná- ztráta bodů, odebrání ŘP, rozšíření ŘP o další skupiny apod. 800 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k práci s dětmi, v charitě k brigádě, ke studiu 200 Kč
Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu 500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu, vůdcovství plavidel, prohlídka pro SDH- hasiči 800 Kč
Vyšetření před vystavením návrhu na lázeňskou péči 500 Kč
Zpráva pro komerční pojišťovnu (zpráva, výpis, bodové ohodnocení) za každých započatých 30 minut práce 500 Kč
Aplikace očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění 250 Kč + cena vakcíny
Vyšetření před operací nehrazené z veřejného zdravotního pojištění + požadovaná doplňující vyšetření 600 Kč
Administrativní úkony na žádost pacienta jinde nejmenované za každých započatých 15 min práce 300 Kč
Kopie lékařské zprávy či dokumentace na vlastní žádost 5 Kč / stránka
Komplexní vyšetření nepojištěné osoby 600 Kč + cena labor.
Cílené vyšetření nepojištěné osoby pro nemoc 500 Kč + cena labor.
Kontrolní vyšetření nepojištěné osoby pro nemoc 500 Kč + lab
EKG (nepojištěný pacient či na žádost pojištěného nesplňujícího diagnostické či léčebné účely) 300 Kč
CRP (nepojištěný pacient či na žádost pojištěného nesplňujícího diagnostické či léčebné účely) 300 Kč
INR (nepojištěný pacient či na žádost pojištěného nesplňujícího diagnostické či léčebné účely) 300 Kč
StrepTest – rychlý test na streptokoka skup. A v krku (nepojištěný pacient či na žádost pojištěného nesplňujícího diagnostické či léčebné účely) 300 Kč
Poplatek za chybějící roušku/ respirátor u nemocného pacienta 20 Kč

+420 377 387 855

Prostřední 161/48, 318 00 Plzeň

+420 377 387 855

Prostřední 161/48, 318 00 Plzeň

©2019 Made with ♥ by Komplet IT s.r.o.