NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

SLUŽBY

 

Výpis ze zdravotnické dokumentace​300 Kč​
Vstupní prohlídky pro zaměstnavatele-kat. práce 1​650 Kč​
Periodická, mimořádná, výstupní prohlídky pro zaměstnavatele-kat. práce 1​600 Kč​
Prohlídky k řízení motorového vozidla a pro vůdce plavidel​500 Kč​
Prohlídky na zbrojní a zdravotní průkaz​500 Kč​
Vyšetření před vystavením návrhu na lázně (samoplátci)​500 Kč​
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech​150 Kč​
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu, k brigádě, k práci s dětmi​150 Kč​
Vyšetření CRP, FOB test, Streptest a INR na vlastní žádost​150 Kč​
Zpráva, výpis pro komerční pojišťovnu a bodové hodnocení úrazu​300 Kč​
Očkování (+ cena vakcíny)​100 Kč​
Vystavení duplikátu dokladu (pracovní neschopnost, zdravotní průkaz)​100 Kč​
Vyšetření nepojištěné osoby-samoplátce (+ cena laboratorního vyšetření)​600 Kč​
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost​dle ceníku laboratoře​
Potvrzení o trvání PN – lístek na peníze​20 Kč​
Potvrzení pro úřad práce – jiné a každý administrativní úkon​100 Kč​
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace, kopie lékařské zprávy​5 Kč za 1 stránku​

+420 377 387 855

Prostřední 161/48, 318 00 Plzeň

+420 377 387 855

Prostřední 161/48, 318 00 Plzeň

©2019 Made with ♥ by Komplet IT s.r.o.